Yangın Pompa İstasyonu
Kimyasal Arıtma Tesisleri

ana sayfa     arıtma tesisleri      yangın sprinkler      referanslar      hakkımızda      bize ulaşın     

Civatalı Su Tankları
Biyolojik Arıtma Tesisleri

Arıtma Tesisleri

Arıtma tesisleri ana hatlarıyla iki temel gruba ayrılırlar. Birisi içme ve kullanma suyu için yapılan tesislerdir ki, bunları içme suyu veya kullanma suyu arıtma tesisleri olarak adlandırabiliriz.

 

Örneğin, eğer bir arıtma tesisi bir ham suyu içmesuyu özelliğinde arıtmak için yapılmış ise, bu tesis bir işmesuyu arıtma tesisi olarak adlandırılır.

 

Öte yandan kullanma suyu arıtma tesisleri çok daha değişik gruplara ayrılabilir. İçmesuyu amaçlı olarak yapılan bir içmesuyu arıtma tesisi  sonucunda elde edilen içmesuyu aslında bir çok kullanma amaçlı olarak da kullanılabilmekle beraber, içmesuyu bazı hallerde kullanma suyu olarak kullanılamaz. Bu durumlarda kurulan deionize su tesisleri veya demineralize su tesisleri, yumuşak su tesisleri veya su yumuşatma tesisleri ise kullanma suyu arıtma tesisleri olarak adlandırılırlar.

 

Arıtmanın ikinci grubu ise atıksuların arıtılıp çevreye veya doğrudan alıcı ortama zararsız olarak deşarj edilmesini amaçlayan atıksu arıtma tesisleridir. Atıksu arıtma tesisleri de kendi içinde esas itibariyle iki temel gruba ayrılırlar. Temel kimya bilgisi literatürüne göre, eğer atıksu inorganik maddeler içeriyor ise, bu türden atıksuların arıtıldığı proses tarzı kimyasal tarzdır. İnorganik kimyasal maddelerin bulunduğu atıksular genellikle sektör  olarak metal sanayi atıksularıdır. Buna tezat olarak eğer bir atıksu organik maddeler içeriyor ise, bu tarzdaki atıksuların arıtılması için yapılması gereken arıtma tarzı biyolojik arıtmadır.

 

Yukarıdaki ana ayırım dışında, hem inorganik ve hem de organik maddelerin karışımını içeren atıksular da vardır. Örneğin çok değişik sektörlerden gelen organize sanayi bölgelerinde her sektör veya her fabrika kendi ön arıtmasını yapsa bile, sonuçta karışıp merkezi bir atıksu arıtma tesisine giden atıksuların hem inorganik ve hem de organik maddeler içermesi kaçınılmazdır. Bu durumlarda genellikle atıksular önce bir kimyasal arıtmaya tabi tutulduktan sonra kimyasal ve biyolojik arıtma tesisinde arıtılırlar.

 

Kimyasal Arıtma Tesisleri

Yukarıda sol üst köşede bir kimyasal atıksu arıtma tesisi gözükmektedir. Kimyasal atıksu arıtma tesisleri konstrüktif olarak ana hatlarıyla iki şekilde yapılırlar. Birincisi ayrık betonarme havuzlar veya ayrık yer üstü tanklar şeklindedir. İkinci şık ise daha ziyade atıksu debisinin saatte 25 m3 den fazla olmadığı küçük tesislerde uygulanabilen paket tarzında yer üstü paket kimyasal atıksu arıtma tesisleridir. Yukarıdaki resimde gözüken tesis tamamen tarafımızca geliştirilip uygulanan ve çoğunlukla Alüminyum ve benzeri metal sanayinde ve petrol dolum tesislerinde yıkama sularının geri kazanılması amacıyla kullanılan çok sayıda uyguladığımız paket kimyasal atıksu arıtma tesisidir. Kimyasal arıtma tesislerinin dizayn ve proje hazırlama ile mühendislik hizmetleri ve malzeme teminleri tümüyle kendi bünyemizde yapılmaktadır.

 

Biyolojik Arıtma Tesisleri

Yukarıda sağ üst köşede 1997 yılında yaptığımız Sütaş biyolojik atıksu arıtma tesisinin havalandırma havuzu gözükmektedir. Bir biyolojik atıksu arıtma tesisinin terfi istasyonu, dengeleme havuzu, DAF (diffused air floatation) veya yağ ayırma havuzu, PH ayarlama, havalandırma havuzu, çökeltme havuzu, çamur yoğunlaştırma, çamur şartlandırma, çamur susuzlaştırma (filterpres), kimyasallar istasyonu, blowerler ve kumanda panosu gibi bölümleri vardır. Bunların içinde havalandırma havuzu arıtmanın olduğu bölüm olması nedeniyle en önemli ünitedir.

 

Havalandırma havuzuna bir yandan bakteriler için yem olarak atıksu içindeki organik maddeler düzenli (dengeli ) olarak beslenirken, öte yandan, bakterilerin ihtiyacı olan oksijenin sağlanması için atıksuya hava beslenmektedir. Hava, bina içindeki blowerler tarafından, havuzun tabanına döşenmiş bulunan ince kabarcıklı difüzörler vasıtasiyle atıksu içerisine alttan yukarıya doğru verilmektedir. Atıksu içine dağılan hava içerisindeki oksijen atıksu içerisinde çözünerek bakterilere yetişmektedir. Böylece yem ve çözünmüş oksijenin bir araya gelmesiyle bakteriler durmadan üreyip çoğalmakta ve organik maddeleri parçalayarak etkisiz hale getirmekte, yani arıtarak zararsız hale getirmektedirler.

 

Resimde görüldüğü gibi kırmızı renge yakın kahverengi bir görünüm söz konusudur. Bu renk bakterilerin oluşup yaşadığı ve iyi arıtma olduğunun göstergesidir. Biyolojik arıtma iş konumuzu mühendislik  ve dizayn hizmetleri olarak tümüyle kendi bünyemizde bir taahhüt işi olarak yapmaktayız.

 

Asit Geri Kazanma Tesisleri

Alüminyum imalatcıları yüzey kaplama işlemini fırın toz boya işlemi ile veya eloksal banyolarda yapmaktadırlar. Eloksal tesisi bulunan alüminyum imalatcılarının alüminyumun paslanmaya karşı korunması için yüzde 18-20 konsantrasyonlu sülfirik asit içeren eloksal banyoları (havuzları) vardır. Alüminyum profiller ve diğer  çeşitli alüminyum imalatlar eloksal banyolarına daldırılarak yaklaşık  20—40 dakika arasında bekletilerek  yüzey kaplama işi yapılır. Banyodaki kaplama işi doğru akım trafoları tarafından sağlanan akımın anod ve katod arasında hareket etmesi prensibine dayanmaktadır. Bu yüzey kaplama işlemi süresince eloksal banyosuna alüminyum karışarak , banyo içindeki alüminyum oranının sürekli yükselmesine sebep olur. Yükselen alüminyum miktarı litrede 15 gramı geçtikçe banyo kullanılamaz hale gelir. Dolayısiyle banyonun boşaltılıp tazelenmesi gerekmektedir.

 

Kirlenen banyonun kullanılmasının gerek elektrik tüketimini arttırması, eloksal yüzey kalitesinin bozuk olması gibi bir çok dezavantajları vardır. Buna ilaveten banyoların her seferinde boşaltılmasının da başka dezavantajları vardır. En önemli dezavantajı atıksu arıtma tesisinin dengesini bozmasıdır. Atıksu arıtma tesisine radikal bir vaziyette gönderilen sülfirik asitin arıtılması için bu paralelde bol miktarda baz kullanmak gerektiği ve bu şekilde arıtma kimyasal masrafını arttırmasının ötesinde arıtma dengesinin bozulması ve çevreye verilen zararlar nedeniyle ceza ödenmesi zincirleme dezavantajlar ve zararlardır.

 

Yukarıdaki resimlerin üst ortasında yer alan tesis MODASİT olarak adlandırılan bir asit geri kazanma tesisidir. Bu tesis eloksal banyolarından belli bir miktar eloksal çözeltisini alıp kendi bünyesinde işlemden geçirip atıksu arıtma tesisine arıtılmış olarak gönderir. Atıksu arıtma tesisine gönderilen eloksal çözeltisinin içindeki sülfirik asitin miktarı çok az ve zamana bağlı olarak düzenli olur. Her çevirimde çözeltinin içindeki alüminyumun da yaklaşık yarısı atıksu arıtma tesisine gider. Tesis musluktan aldığı su ile kendisini yıkayarak bünyesinde tutulan büyük orandaki sülfirik asiti ve tutulan alüminyumu ise eloksal banyosuna geri gönderir. Tesis sülfirik asiti doğrudan atıksu arıtma tesisine göndermeyip büyük oranda eloksal banyosuna geri gönderdiği için asit geri kazanma tesisi olarak anılmaktadır. Eloksal banyosundan alüminyumu ayıklayıp banyodaki alüminyum seviyesini düşürdüğü ve belli bir değerin altında tuttuğu için, alüminyum ayıklama veya alüminyum ayırma tesisi olarak da adlandırılmaktadır.

 

Asit geri kazanma tesisi iş konumuzun malzeme temini, dizayn edilmesi, fizibilite çalışması, proje çizimi, akla gelebile cek her türlü mühendislik hizmeti ve montajı tamamen kendi bünyemizde gerçekleştirilmektedir.

 

Deionize Su Tesisleri

Tabiatta en temiz kaynak suyunu bile bardağa koyup baktığınızda pırıl pırıl görünümü ile sanki içinde başka hiç bir yabancı madde yokmuş ve sadece su imiş gibi bir izlenim verir. Çok yakından izlendiğinde içinde çok küçücük zerreciklerin olduğu farkedilir. Bu zerrecikler, su içerisinde bazı katı maddelerin olduğunun ifadesidir. Katı maddeler su içinde iki şekilde bulunurlar. Birincisi su içerisinde çözünmeyen tiplerdir ki bunlar AKM Askıda Katı Madde olarak bilinirler. İkincisi ise su içerisinde çözünen maddelerdir ki buna da çözünen maddeler diyoruz. AKM terimi atıksu için de çok kullanılan bir terimdir. Toprak, kum, suda erimeyen bazı bileşikler veya sade element parçacıkları veya çözünmemiş ve katı haldeki çeşitli organik veya inorganik esaslı bileşikler AKM maddelerine birer örnektir.

 

Öte yandan elementlerin oluşturduğu bileşiklerin bir çoğu suya karıştığında suda çözünürler. Buna en basit örnek olarak tuz ve şeker gösterilebilir. Suda çözünmek demek bileşiği oluşturan elementlerden birisi kendi atomunun yörüngesindeki elektronunu verirken artı yüklü, diğeri ise veren atomun elektronunu kendi yörüngesine alarak eksi yüklü olarak tanımlanır. Bunlar katı veya sıvı bileşik halde iken (bir arada oldukları sürece) nötürdürler. Ancak ne zaman ki suda birbirinden ayrılıp çözündüklerinde her biri ya artı yüklü veya eksi yüklüdürler. İşte bu artı ve eksi yüklü olan bileşiği oluşturan atom veya atom gruplarına iyon diyoruz.

 

Su içerisinde sadece bir cins artı iyon ve bir cins de eksi iyon yoktur. Bu paralelde çok değişik bileşiklerin çözünmesi sonucu su içine dağılmış artı ve eksi yüklü çok çeşitli iyonlar vardır. Çözünmüş ve bir nevi birbirinden boşanmış bir cins bileşiğin iyonları her an için birbirinden çözünüp adeta boşanmış olan başka bileşiklerin iyonları ile birleşmeleri (yeni evlilikler kurmaları) çok muhtemeldir. Böylece oluşan yeni bileşiklerin çökmesi, malzeme yüzeylerine yapışmaları, leke oluşturmaları ve su ile temas eden herhangibir üretimin kalitesini düşürmeleri çok muhtemel ve yaygındır.

 

Dolayısiyle su ile yapılan bir çok proseste, örneğin bir alüminyum yüzey kaplama (eloksal) prosesinde ve bir çok kimyasal proseste, bu zararlı iyonları sıvı içerisinden önceden ayıklamak gerekir. Bu iyon ayırma veya iyon ayıklama işlemine deionize veya iyonsuzlaştırma veya demineralize diyoruz. Sıvı genellikle su olduğu için iyonsuzlaştırılan suya ise deionize su veya demineralize su denilmektedir. Tamamen bu amaç için yapılan tesislere ise kısaca deionize su tesisi veya demineralize su tesisi denilmektedir.

 

Yukarıdaki resimlerden sol alt köşede bulan resim ise yaptığımız deionize tesislerinden bir örnektir. Tabiatiyle, deionize tesisleri çeşitli şekillerde yapılmaktadır. Sadece iyonları ayıklamak için genellikle ve eskiden beri bilinen reçine maddeleriyle yapılan deionize su tesisleri reçineli deionize su tesisleri olarak bilinmektedir. Yukarıdaki örnek deionize su tesisi reçineli bir sistemdir. Ayrıca iyonlar ile birlikte olabilecek diğer partikülleri de tutacak olan membran sistemleri de vardır ki bunlar da piyasada ters osmos veya reverse osmosis veya osmos olarak bilinmektedirler. Reverse osmos da iş konumuz dahilindedir. Başka sayfalarda reverse osmos tesislerinden ayrıca bahsedilmektedir.

 

Deionize tesislerin fazlaca mühendislik ve dizayn gerektirmeyen versiyonlarını da yapmaktayız. Ancak resimlerde o tip deionize su tesisi gözükmemektedir. Görünen deionize su tesisinin tüm fizibilite, dizayn ve mühendislik hizmetleri, proje hazırlama, malzeme temini, montaj ve devreye alma tümüyle kendi firmamızca bir taahhüt işi olarak yapılmakta ve bu tesis firmamızın know-how’ı dır.

 

Yangın Sprinkler Sistemleri

Yangın teriminin, halk arasında akla getirdiği ilk bir iki husus itfaiye, yangın tüpü, yangın dolabı ve yangın merdiveni ve orman yangınları gibi temel kavramlardır. Firmamızın temel iş konularından olan yangın sprinkler sistemleri, yangın önleme sistemleri veya yangın önleme tesisleri ise biraz daha farklıdır. Genellikle sabit bir fabrika, depo, iş merkezi veya yanma tehlikesi olan herhangi bir maddenin bulunduğu ortamın yangına karşı korunması, yangın çıkmasının önlenmesi veya çıkan yangının söndürülmesi amacıyla o mahal için yangın pompalarının bulunduğu yangın pompa istasyonları, yangın sprinkler boru donanımları, köpük istasyonunun olduğu  köpüklü yangın söndürme sistemleri veya gazlı yangın söndürme sistemlerinin sabit olarak kurulduğu ve kısaca yangın tesisleri veya yangın sistemleri olarak adlandırılan tesislerin kurulması bizim işimizdir.

 

Bütün sistemlerde bir istasyon, bir yangın boru donanımı ve son olarak yangının düşmanı olan su, köpük veya gazı salıveren bir sprinkler, köpük jeneratörü, monitör, nozul veya nozzle gibi bir eleman yer almaktadır. Bunların içerisinden genellikle tavanlarda yer alan ve o mahallerde yaşayanların aşina olduğu ve yaygın bir ekipman olanı sprinkler olduğu için, yangın sprinkler sistemleri veya sprinkler tesisleri kısaca iş konumuzun tanımını teşkil etmektedir.

 

Bir çok ülkenin ve dolayısiyle belediyelerin kendine özgü yangınla mücadele standartları veya yönetmelikleri olmakla beraber, genellikle standartların esas aldığı temel kaynak Amerikan NFPA (National Fire Protection Association) standartlarıdır. Bunun yanısıra UL (Underwriters Laboratories) ve FM (Factory Mutual) gibi kurumlar da yangın tesislerinde kullanılan malzemelerin NFPA standartlarına uygunluğunu belgeleyen diğer önemli kurumlardır. Tarafımızca projelendirilip uygulaması yapılan yangın sprinkler sistemlerinde kullanılan malzemeler NFPA standartlarına uygun, UL listelerinde kayıtlı ve FM onaylı malzemelerdir.

 

Yukarıdaki resimlerden alt sıranın ortasındaki resim NFPA standartlarına göre tarafımızca dizayn edilen UL listeli ve FM onaylı diesel yangın pompaları ve pompa ve ilgili ekipmanların kullanıldığı bir pompa istasyonunu göstermektedir. Pompa odasında pompayı çevreleyen çek vanalar, yükselen milli sürgülü vanalar, fazla basınç bypass vanaları, yangın alarm vanaları, kelebek vanalar, flowmetre (debimetre), vana izleme anahtarları gibi bütün ekipmanlar da aynı şekilde NFPA standartlarına uygun UL listeli ve FM onaylı malzemelerdir.

 

Pompa odası resiminde gözükmeyip, boru donanımı üzerinde montajlı olan kaplinler, mekanik tee, flow switch, sprinkler outlet, sprinklerler de hepten NFPA standartlarında UL listeli FM onaylı malzemelerdir.

 

NFPA, UL ve FM üçlüsü ile standartlara uygun ve sertifikalı malzemeler ile malzemeler o denli garantili duruma getirilmişler ki, örneğin bir yangın olduğunda ve sprinklerin üzerinde yazılı olan sıcaklıkta patlayıp yangının üzerine su yağmurlamak gerekiyor ise, bütün ekipmanlar bir harmoni içinde devreye girerek bir arızaya sıfır tolerans bırakacak tarzda emniyete alınmışlardır. Dolayısiyle bir yangın ekipmanının sadece NFPA standartlarına uygunluğunun beyan edilmesi yeterli değildir. UL ve FM ile de belgelenmesi gerekmektedir.

 

Yangın sprinkler tesisleri veya yangın sistemleri fizibiliteden tutun da devreye alındıktan sonra işletme ve bakım işleri tümüyle hiç dışarıya veya bir başka taşerona havale etmeden A dan Z ye kadar firmamızın bünyesinde yapılmaktadır.

 

Dizayn, mühendislik, danışmanlık ve proje hazırlama işleri, NFPA standartlarına uygun ABD den getirtilen yangın sprinkler programları ile bizzat kendimizce yapılmaktadır.

 

Civatalı Su Tankları

Yukarıdaki resimlerin sağ alt köşesinde bulunan resim ise, tarafımızdan ABD den getirilip kendi ekibimiz tarafından montajı yapılan 500 m3 lük civatalı  yangın suyu tanklarında birisidir. Civatalı su tankları, daha önce ülkemizde sızdırma endişesi ile biraz kuşku ve endişe ile karşılanıyordu. Civatalı su tankları artık bir çok ülkede ve bilhassa ABD de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizdeki endişe civatalı tankların imalat teknolojisi bakımından uygun olmayıp sızdırma riskinden değil, ehli montaj ekiplerinin olmaması nedeniyle montaj hatalarından dolayı sızdırabileceği endişesi var idi. Bu nedenle montaj ekibinin ABD den getirtileceği ve bunun da pahalıya mal olacağı gibi endişeler söz konusu idi. Halbuki, yurt dışı eğitiminden sonra  ilk yaptığımız civatalı su tankı montajından sonra tankta bir tek damla su sızıntısı söz konusu olmamıştır.

 

Peş peşe yapılan civatalı su tankları paralelinde ekibimiz de bu konuda tam anlamıyla profesyonel hale gelmiştir. Sonuçta şurası kanıtlanmıştır ki ülkemizde su veya başka sıvıların depolanması için günlerce ve aylarca yapılan kaynaklı su depoları veya su tankları her açıdan hem çok yüksek yatırım maliyetli, korozyon ve kaplama riskleri ve yüksek işletme ve bakım maliyetleri, kısa ömürlü ve bir çok olumsuz faktör nedeniyle kaynaklı tanklar civatalı tanklara göre çok daha pahalıya mal olmaktadırlar. Bunu işe başlamadan önce yaptığımız analiz ile isbatladık. İlaveten, su tankı yerinin değiştirilme isteği halinde kaynaklı tankı söküp götürüp yeniden monte etmek mümkün değildir. Halbuki civatalı su tankını veya bir civatalı su deposunu söküp başka yere götürmek ve üstelik kapasitesini arttırmak da mümkündür.

 

Söz konusu civatalı su tanklarının montajını başlangıçta hiç yapmayan ve bu konuda önceden eğitim almamış bir ustaya teslim etmenin ise geri dönüşü olmayan büyük riskler taşıdığı da başka bir gerçek olarak tarafımızca anlaşılmıştır. Dolayısiyle başlangıçta ekibimizin ABD de köklü bir eğitimden geçmesi konusunda tabiatiyle tank üreticilerine şükran borçluyuz.

 

Civatalı su tankı için dizayn ve proje hazırlama hizmeti ile tankın imalatarı ABD deki firmada yapılmaktadır. Tankın montajı, devreye alınması işletme ve bakım hizmetleri ise bizim kendi ekibimizce yapılmaktadır. Ancak tabiatiyle NFPA standartlarına göre su tank kapasitesinin dizayn ve mühendislik hizmetleri verilerek tesbiti ve seçilmesi tarafımızca bizzat yapılmaktadır.

 

Sonuç

Yukarıda sıralanan iş konularının hepisinde kendi emanet ekibiyle birlikte profesyonel hale gelmek firmamıza nasip olmuştur. Öyleki, kimyasal arıtma, biyolojik arıtma, asit geri kazanma veya alüminyum ayıklama, deionize su, yumuşak su, yangın sprinkler sistemleri, pompa istasyonları, en nihayetinde civatalı su depoları veya su tankları bu iş konularını bütünlemiştir.

 

Bu iş konularımızda kullanılan bütün malzemeler tabiatiyle tarafımızca temin edilmektedir. Önemli olan bu iş konuların hepisini mühendislik bilgisiyle birlikte sunmaktır. Firmamız bütün bu hizmetlerini sıfırdan başlayarak, önce fizibilite çalışmasını yaparak gerekirse danışmanlık, dizayn ve mühendislik hizmeti verir. Hatta müşteri isterse ihale dökümanı da hazırlar. Proje hazırlama, malzeme temini ve montaj yapılması taahhütçü olan firmamız için temel faaliyetlerdir. Tesisler devreye alındıktan sonra işletme ve bakım talimatlarının hazırlanması ve müşteri isterse işletme ve bakım sözleşmeleri de yapılarak işletme ve bakımın  üstlenilmesi veya işletme ve bakım konusunda müşteri elemanlarına klavuzluk yapılması iş konularımızdandır.

 

 

 

Deionize (Demineralize) Su TesisleriAsit Geri Kazanma (Alüminyum Ayırma) Tesisi

home       water treatment        fire sprinklers         references         about us         contact us         ENGLISH      

 MODERN  ARITMA  MÜHENDİSLİK SAN  VE  TİC LTD  ŞTİ

ARITMA  TESİSLERİ  VE  YANGIN  SPRİNKLER  SİSTEMLERİ   TAAHHÜT

Kimyasal ve Biyolojik Arıtma Tesisleri, Geri Kazanma ve Deionize su ve yumuşatma Tesisleri ile Yangın Sprinkler Sistemleri ve Civatalı Su Tankları proje ve montaj işleri iş konumuzun özetini teşkil eder.

 

Söz konusu işler için fizibilite çalışmaları, dizayn, proje hazırlama, mühendislik hizmetleri, malzeme temini, imalat ve montaj ile işletme ve bakım hizmetleri ise iş konularımız için verdiğimiz faaliyetlerimizin özetidir.